Szkolenia dla pracowników ochrony osobistej – VIP (program dostosowany do zakresu potrzeb podmiotu zamawiającego).