Zajęcia z przetrwania w sytuacjach kryzysowych, budowa schronień, pozyskiwanie jedzenia i picia. Orientacja – przemieszczanie w terenie z wykorzystaniem technik linowych.
Kursy obejmują naukę przetrwania w różnych środowiskach takich jak las, góry, woda, czy miasto.