W obrębie tej tematyki prowadzimy kursy z walki i bezpiecznego posługiwania się bronią palną BLOS – z podziałem na poziomy zaawansowania. Kursy przeznaczone są zarówno dla osób początkujących jak i zaawansowanych – charakter szkolenia dostosowywany jest do możliwości uczestników.
Kursy prowadzone są przez twórcę systemu BLOS według programów realizowanych w Wojsku Polskim. Kurs kończy się, po zdaniu egzaminu, wydaniem certyfikatu poświadczającym kwalifikacje absolwenta w zależności od zaliczonego poziomu.

W ramach prowadzonych kursów możemy wyszczególnić:

 • Pistolet – poziom I podstawowy
 • Pistolet – poziom II średnio-zaawansowany
 • Pistolet – poziom III zaawansowany
 • Karabinek – poziom I podstawowy
 • Karabinek – poziom II średnio-zaawansowany
 • Karabinek – poziom III zaawansowany
 • Strzelania sytuacyjne w walce w bliskim kontakcie
 • Kursy doszkalające
 • Kursy doskonalące umiejętności strzeleckie. Taktyka walki na bliskich odległościach połączona z walką wręcz – walką w bliskim kontakcie (WWBK)
 • Strzelectwo dynamiczne – walka bronią
 • Strzelania rekreacyjne / Szkolenia integracyjne z bronią